Båtene

Taxibåtene
Tar opp til 47 passasjerer.Tlf: +47 75097186

Polarsirkelen er en breddesirklene på jordoverflaten. Polar­sirkelen ligger nærmere jordens pol enn 66°33′42,5″ N Området nord for den nordlige polar­sirkelen omtales som Arktis og her opplever mann midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. I Norge går den fra kysten og mot svenskegrensen gjennom kommunene Træna, Lurøy, Rødøy og Rana.


Når vi er inne i Nordfjorden er vi i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark som går fra Nordfjorden til saltfjellet gjennom flere ulike landskaps typer i Helgeland og Salten i Nordland. Den nordlige polarsirkelen går gjennom den søndre delen av parken. parken dekker et område på 2102 km².


Svartisen er Norges nest største isbre og dekker et område på 370 km²


Grindhval tilhører delfinfamilien og blir 3-7,6 meter lang og veier opp mot 3 800 kg. Arten kan bli 40-50 år gammel. I nordområdene er arten spesielt tallrik rundt grønnland og Island, og er ikke uvanlig å se her i Norge.

Grindhvalen har sesong vandringer som gjenspeiler hvor favorittbyttet, blekksprut (primært) og makrell, ferdes. Arten er svært sosial og og danner sosiale strukturer som kan minne om spekkhoggerens. Typiske flokker teller 10-50 dyr,

De svært aktive grindhvalene kan dykke i opp mot ti minutter og til dybder ned mot 600 m. Som andre tannhvaler bruker dyra ekkolokalisering til å orientere seg med, herunder til å fange byttedyr med.

Hunnene blir kjønnsmodne når de blir cirka 7 år gamle, hannene når de blir 12 år. Paringen foregår normalt i februar-mars. Hunnen er drektig i cirka 15-16 måneder. Kalven dies i opp mot 20 måneder og tilbringer tiden samen med mora til den er cirka 2 år gammel


.